Ayuntamiento de Mutxamel Seu Electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils
 • Es consideres dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius (artc.30 de la llei 39/2015, d'1 d'Octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre que no siguen festius.

Festes laborals

Festes generals
 • Són inhàbils els dies que s'estableixen en el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2021 de la Generalitat de Valenciana.
Festes locals
 • 1 de març
 • 9 de setembre

Còmput de terminis
El còmput de terminis està regulat en el TÍTOL II, Capítol II “Termes i Terminis” de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Dades de contacte

  Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana
  Francisco Martinez Ots, 1
  Telf: 965955910
  03110 Mutxamel

  | © 2021 AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL Todos los derechos reservados.
  Licencia de uso para e-Atiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |  estadisticas