Ayuntamiento de Mutxamel Seu Electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://sedeelectronica.mutxamel.org/)

Comprovació de la autentificitat del certificat


L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).


Dades de contacte

Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana
Francisco Martinez Ots, 1
Telf: 965955910
03110 Mutxamel

| © 2021 AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para e-Atiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas