Ayuntamiento de Mutxamel Seu Electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Interrupcions de la seu

Informació de la seu electrònica

Interrupcions de la Seu

Interrupcions de la Seu

  • Segons l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques quan una incidència tècnica haja impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o aplicació que corresponga, i fins que se solucione el problema, l'Administració podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, havent de publicar en la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.


Llistat: 


            Data incidència: 08/05/2021 04:00.

            Data resolució:  10/05/2021 12:00.

Dades de contacte

Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana
Francisco Martinez Ots, 1
Telf: 965955910
03110 Mutxamel

| © 2021 AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para e-Atiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas