Ayuntamiento de Mutxamel Seu Electrònica

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Dades de la seu

Informació de la seu electrònica

Dades de la seu electrònica

La seu electrònica del és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual l'ajuntament difon informació i presta serveis. La titularitat de la seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis.


Titular de la seu: Ajuntament de Mutxamel (P0309000H)


Òrgan de gestió de la seu: Oficina d'Atenció al Ciutadà


Normativa de la seu:

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
  • Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
  • Reial decret 203/2021, de 30 de Març, Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Normativa específica Ajuntament Mutxamel 

  • Ordenança Municipal Ús de l'Administració Electrònica.


Canales d'accés:


Accés electrònic a través d'Internet.

Atenció presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana mitjançant Cita Prèvia.


Hora oficial: es visualitza en la columna dreta d'aquest lloc web.

Dades de contacte

Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana
Francisco Martinez Ots, 1
Telf: 965955910
03110 Mutxamel

| © 2021 AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para e-Atiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas